This privacy statement contains our information, explains personal data and the processing of personal data and for what purposes we process your personal information. It explains your rights, what we do to ensure your personal data are safe and how long they are stored.

Inledning

För att du ska kunna använda Allegos laddstationer och vissa funktioner på vår webbplats www.allego.eu, behöver vi behandla (en del av) din personliga information. Vi tar vårt ansvar att behandla all sådan personlig information väldigt seriöst. Detta integritetsmeddelande beskriver Allegos praxis angående insamling och användning av dina personuppgifter. Det anger också dina integritetsrättigheter. Eftersom informationsintegritet är ett pågående ansvar, uppdaterar vi till och från detta integritetsmeddelande som när vi implementerar nya praxis angående behandling av personuppgifter eller antar nya integritetspolicyer.

Dataskyddsansvarig

Allego har sitt huvudkontor i Arnhem, Nederländerna. Allego har anställt en dataskyddsansvarig som du kan kontakta om du har några frågor eller angelägenheter om Allegos policyer och praxis för personuppgifter. Du hittar kontaktinformationen till Allegos dataskyddsansvarige nedan:

Allego B.V.
Att: Dataskyddsansvarig
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederländerna
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Allego och dess avtalade tredje parter samlar in och använder personuppgifter från sina användare. Dessa personuppgifter är begränsade till de typer av data som måste behandlas för att du ska kunna använda Allegos tjänster. Denna information kan omfatta dina initialer, efternamn, e-postadress, telefonnummer, Facebook-kontonamn, Google-kontonamn, laddningskortnummer, bankkontonummer och kreditkortsnummer. Allego använder denna information för att erbjuda våra tjänster till dig och de sträcker sig från laddningstjänster till nyhetsbrev. Vi delar inte eller säljer personlig information till någon annan och delar endast information med avtalade tredje parter för att underlätta leveransen av våra tjänster eller om vi är skyldiga att göra det.

Detta avsnitt i sekretessmeddelandet beskrivs de olika kategorierna av personuppgifter som vi samlar in och använder.

Vid laddning av ditt fordon  

Allego måste behandla din personliga information i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter med din tjänsteleverantör. Genom att använda Allegos laddstationer behandlas dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlade av Allego för att utföra en laddningssession är ditt kontraktsidentifikationsnummer, som finns på ditt laddningskort. Ditt laddningskort utfärdas av din tjänsteleverantör. Behandling av ditt laddningskort är nödvändigt för att utföra laddningssessionen för ditt fordon och faktureringsprocessen för din tjänsteleverantör. Ditt laddningskort lagras av Allego så länge som det krävs för att uppfylla avtalet mellan Allego och din tjänsteleverantör och så länge som det är nödvändigt för att Allego ska kunna uppfylla sina rättsliga och/eller skattemässiga skyldigheter. Vi använder också information om andra laddningssessioner än kontrakts-ID (till exempel: tid, varaktighet och plats för laddningssessionen) för att ytterligare förbättra kvaliteten av våra laddningstjänster.

Allego och din tjänsteleverantör har ett delat ansvar och en juridisk skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med lagen. Därav vidtar Allego åtgärder för att säkerställa att information om dina laddningssessioner inte på något sätt, varken direkt eller indirekt, lämnas ut till tredje parter (andra än de som avtalats med Allego). Om du har frågor om hur din tjänsteleverantör behandlar dina personuppgifter i samband med vårt delade ansvar, kontakta din tjänsteleverantör.

Vid ansökan av en laddstation

Om du ansöker för installationen av en laddstation i ett offentligt kommunalt utrymme1, måste vi behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna som vi behandlar omfattar ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att erhålla godkännande från din kommun för installationen av en laddstation. Alla personuppgifter som används för godkännande och installationsprocessen för en laddstation i din kommun används inte för några andra syften. Allego håller ett register för din ansökan för att kunna kontakta dig om tekniska frågor, som exempelvis tjänsteavbrott.

Vi delar även din personliga information med kommunen där laddstationen används. Under rådande lagstadgade krav delar Allego och kommunen lika ansvar när det gäller skydd av dina personuppgifter. Detta innebär att Allego och de respektive kommunerna strävar efter att avstå från att lämna ut någon konfidentiell information om den sökande av en laddstation till tredje part, antingen direkt eller indirekt, antingen muntligt eller skriftligt, eller på något annat sätt. Allego och kommunen ska endast använda dina personuppgifter för att fullgöra sina avtal för att installera laddstationer inom kommunen. För att undvika tvetydighet: information om applikationen eller användningen av en laddstation som har offentliggjorts av Allego till kommunen får inte användas på något annat sätt än för det angivna avsedda syftet.

Allego och de respektive kommunerna är beslutna att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter genereras och behandlas i kraft av att avtal genomförs mellan Allego och respektive kommun för att installera laddstationer. Vi har ett gemensamt ansvar och är bundna av GDPR för att behandla personuppgifter som uppfyller lagen till fullo, samt andra relevanta nationella lagar om dataskydd i EU:s medlemsländer och andra relevanta länder.  

Du kan också kontakta den kommun där du ansökt om laddstationen om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Vid lokalisering av en laddstation  

Du kan använda Allego-webbplatsen för att lokalisera och kontrollera tillgängligheten av laddstationer. Standardinställningen på webbplatsen är inställd till att inte spåra din plats. Om du vill att webbplatsen automatiskt ska hitta laddstationer baserat på din geografiska plats måste du ge uttryckligt tillstånd till att lokalisera en laddstation. Allego lagrar eller spårar inte din plats med denna funktion. När som helst kan du dra tillbaka ditt tillstånd att automatiskt lokalisera laddstationer genom att öppna integritetsinställningarna på din (mobila) enhet och/eller genom inställningarna i tillämplig (mobil) applikation.

Vid prenumeration på Allegos nyhetsbrev  

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev via Allego-webbplatsen. I detta syfte måste du först ge oss uttryckligt tillstånd att använda din e-postadress. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du nyhetsuppdateringar om Allego, kommande evenemang och utvecklingen inom eMobility-branschen. I detta syfte måste du först ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress. Vi använder endast din e-postadress för det angivna syftet. Allego behåller ditt namn och din e-postadress så länge som du vill använda denna tjänst. Du kan när som helst dra tillbaka ditt tillstånd genom att klicka på länken för avprenumeration längst ner på nyhetsbrevet. Om du drar tillbaka ditt tillstånd tas ditt namn och din e-postadress bort från vår e-postlista.

Vid kontakt med Allegos servicedesk

Om du korresponderar med oss via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, vanlig post eller telefon, behåller vi sådan korrespondens och den innehållande informationen och använder den för att svara på din förfråga, eller för att hålla ett register över ditt klagomål eller din förfråga. Om du vill att vi ska radera din personliga information eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig, kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@allego.eu.

Vid användning av Smoov-appen  

Allego samlar in och behandlar din information för att göra det möjligt för dig att använda Smoov-appens tjänster. Se Sekretessmeddelande för mer information.

När man surfar på Allegos webbplats

Allego använder Google Analytics för att samla in olika typer av information om användningen på våra webbplatser. Typ av information som samlas in automatiskt omfattar: (IP)-adress för nätverks- eller internetprotokoll och webbläsaren som du använder (t.ex. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), vilken typ av operativsystem du använder (t.ex. Microsoft Windows eller Mac OS), enhetsidentifierare (t.ex. Apple IDFA eller Android-annonserings-ID), enhetsinställningar, webbläsarinställningar och de Allego-webbsidor som du har besökt. Se vårt Cookies-avsnitt längst ner på webbsidan för mer information om hur den tidigare nämnda informationen kan samlas in och användas.

Vid användning av sociala medietjänster och andra plattformar från tredje part

Du kan också engagera dig i vårt innehåll via sociala medietjänster eller andra plattformar från tredje part, exempelvis Facebook, LinkedIn eller andra insticksprogram, integrationer och applikationer från tredje part. När du engagerar dig i vårt innehåll på eller via sociala medietjänster eller andra plattformar, insticksprogram eller applikationer från tredje part, kan du tillåta oss att få åtkomst till viss information i din profil genom att använda dessa sociala medietjänster. Detta kan omfatta ditt namn, din e-postadress, bild, kön, födelsedag, plats, ett ID associerat med tillämplig plattform från tredje part eller användarfiler för sociala mediekonton, som bilder och videor, din lista över vänner eller anknytningar, personer du följer och/eller som följer dig, eller dina inlägg eller "gilla"-markeringar. För en beskrivning av hur sociala medietjänster och andra plattformar, insticksprogram, integrationer eller applikationer från tredje part hanterar din information, se deras respektive integritetspolicyer och användarvillkor, som instruerar dig om hur du ändrar dina integritetsinställningar.

När vi integrerar med dig via vårt innehåll på webbplatser, applikationer, integrationer och plattformar från tredje part kan vi erhålla information om din integration med detta innehåll (t.ex. mäta totalt antal gilla-markeringar och engagemang).

När och hur delar vi information med tredje parter

Allego behandlar och lagrar personlig information om dina laddningssessioner, platsdata, ansökan om en laddstation, fel, prenumerationer på nyhetsbrev, förfrågningar, efterlevnad eller andra processer som nämns i detta integritetsmeddelande. Den personliga informationen som Allego behandlar lagras i en eller flera databaser som drivs inom den Europeiska Unionen av tredje parter som Allego har ett avtal med i detta syfte. Dessa tredje parter använder inte eller har åtkomst till din personliga information för något annat syfte än att lagra den i moln och hämta data i anknytning till de tjänster du använder.

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje parter för deras oberoende användning på något sätt om inte: (1) du begär eller godkänner det; (2) informationen tillhandahålls för att följa lagen (exempelvis ett domstolsbeslut), verkställande ett avtal vi har med dig eller för att skydda våra rättigheter; eller (3) informationen tillhandahålls till våra agenter eller tjänsteleverantörer som utför funktioner för vår räkning. Vi samlar även in aggregerad (men inte personligt identifierbar) information om laddningssessioner från Smoov-användare och använder sådan aggregerad information med våra partners, tjänsteleverantörer och/eller andra tredje parter för att förbättra (relaterade) Smoov -tjänster.

Överföring av personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

Allego har sitt huvudkontor i Nederländerna och är föremål för EU:s allmänna dataskyddsförordning. Information som vi samlar in från dig behandlas enbart av Allego och våra avtalade tredje parter inom EU.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter  

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för att möjliggöra din fortsatta användning av våra tjänster och för att uppfylla de relevanta syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, eller som krävs enligt lag, exempelvis för skatte- och redovisningsändamål.

Dina dataskyddsrättigheter  

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra länders integritetslagar ger dig vissa rättigheter. En korrekt förklaring av dessa lagar och rättigheter finns på webbplatserna för olika tillsynsmyndigheter för dataskydd i de länder där Allego bedriver sin verksamhet.

Detta integritetsmeddelande är avsett att ge dig information om vilka personuppgifter Allego samlar in om dig och hur de används. Om du har några frågor, kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@allego.eu.

Om du vill bekräfta att Allego kan behandla dina personuppgifter eller för att få åtkomst till dina personuppgifter som Allego lagrat, kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@allego.eu.
 

Du kan också begära information om: syftet med behandlingen av information, de involverade kategorierna för personuppgifter, vem förutom Allego som kan ha fått informationen från (eller via) Allego och hur länge informationen lagras. Uppgifter om laddningssessioner lagras säkert under lagstadgad minsta möjliga tid. All annan information lagras så länge som du använder en viss tjänst eller under laglig lagringsperiod.

Om registreringen av dina personuppgifter som Allego upprätthåller är felaktig har du rätt att korrigera (rätta) dessa. Du kan begära att Allego raderar nämnda data eller upphör att behandla dem (om du har gett oss uttryckligt tillstånd att behandla sådana uppgifter), med föremål för vissa undantag. Om du har några problem med hur Allego behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten (”Autoriteit Persoonsgegevens”), oavsett det land där du använder Allegos tjänster. Ditt klagomål måste vända sig till den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) i Nederländerna. Klicka här för deras kontaktuppgifter.

Rimlig åtkomst till dina personuppgifter tillhandahålls utan kostnad när du skickar en förfråga till Allego på dpo@allego.eu. Om åtkomst inte kan ges inom rimlig tid informerar Allego dig om ett förväntat datum då denna information tillhandahålls. Om en förfråga om åtkomst till information av någon anledning avslås, tillhandahåller Allego en logisk anledning till detta.

Skydd av dina personuppgifter  

För att hjälpa till att skydda integriteten för data och personlig identifierbar information som du skickar när Allegos tjänster används, upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar våra säkerhetsteknologier regelbundet. Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver känna till denna information för att kunna tillhandahålla dig med förmåner eller tjänster. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av konfidentialitet och bibehålla integriteten och skyddet av din information. Vi åtar oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Ändringar och uppdateringar till detta integritetsmeddelande  

Eftersom våra tjänster och användning av teknik då och då ändras, förväntas det också att detta integritetsmeddelande ändras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta integritetsmeddelande, oavsett anledning och utan att meddela detta till dig, förutom att publicera det ändrade integritetsmeddelandet på vår webbplats https://www.allego.eu/. Vi publicerar påminnelser om vårt integritetsmeddelande på vår webbplats, men vi rekommenderar att du ofta kontrollerar vår webbplats för att läsa det för tillfället tillämpliga sekretessmeddelandet och alla ändringar som har implementerats till det sedan dess tidigare version.

Frågor, kommentarer och klagomål  

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller om du vill få information om någon av din personliga information som lagras av oss, kontakta oss på:

Allego B.V.  
Att: Dataskyddsansvarig  
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem  
Nederländerna  
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

cookie

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website. More information.

Accept cookies